WORTAL KREATYWNY

PRZEMYSŁY KREATYWNE

OFERTA EDUKACYJNA

GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA

Celem kształcenia w ramach obszaru Grafika komputerowa i multimedia jest przygotowanie kadr informatycznych o dodatkowych kompetencjach w zakresie tworzenia użytkowej grafiki komputerowej oraz przygotowanie specjalistów w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesów twórczych w różnych gałęziach gospodarki. Grafika komputerowa oraz technologia poligraficzna są bardzo ważną częścią przemysłu reklamowego oraz wydawniczego.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE KULTURĄ

Przemysły kultury należące do dziedzin produkcji zdematerializowanej mają ogromny potencjał rozwojowy, osiągając przy tym wysoką rentowność, kreując nowe zawody i nowe miejsca pracy. Kultura traktowana jest dziś jako jeden  z najważniejszych czynników konkurencyjności w organizacjach. Nowocześnie wykształcony menedżer nabędzie umiejętności wykorzystania kultury jako jednego z najskuteczniejszych czynników promocji miast, regionów i kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ

FOTOGRAFIA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Celem kształcenia w ramach obszaru Fotografia i techniki multimedialne jest wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne z zakresu fotografii cyfrowej i analogowej, grafiki komputerowej oraz technik multimedialnych, a także teoretyczne podstawy, niezbędne tak w krytyce artystycznej, jak i dokonywaniu oceny własnych prac. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu historii i teorii fotografii, a także będą mieli okazję uczestniczyć w szeregu zajęć warsztatowych, na których będą mieli okazję pogłębiać już posiadane i zdobywać zupełnie nowe umiejętności.

CZYTAJ WIĘCEJ

NOWE MEDIA I AUDIOWIZUALIA

Świat mediów i szeroko rozumianych audiowizualiów, należą obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. Dynamiczny rozwój rynku medialnego – zwłaszcza jego cechy kulturotwórcze, aktywizujące współczesnego humanistę – oraz rola komunikacji medialnej wpływają bezpośrednio na jakość życia społeczno-kulturalnego i politycznego nowoczesnego społeczeństwa. Propozycja obszaru pojawiła się w naszej ofercie ze względu na szeroki wachlarz możliwości rozwijania drogi zawodowej w sektorze mediów i sztuk audiowizualnych. Podstawowym celem kształcenia jest wyjście naprzeciw nowym możliwościom, jakie daje nam obecnie rynek pracy. Cel i główny atut obszaru to gruntowna interdyscyplinarna edukacja z pogranicza wielu dziedzin sztuki, kultury, ale także biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ

CO NOWEGO?

25września
Przemysły kreatywne szansą rozwoju miasta

13 i 14 października 2017 r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemysły kreatywne szansą rozwoju miasta”.

24maja
Dni Creative Minds

6-7 czerwca Katedra Przemysłów Kreatywnych WSG oraz Fundacja „Gaudeamus” zapraszają na dni CREATIVE MINDS. Pierwsza edycja wydarzenia poświęconego sektorowi kreatywnemu dedykowana jest polskiej kinematografii.

15maja
Bydgoski Festiwal Nauki

Katedra Przemysłów Kreatywnych WSG oraz Akademicka Przestrzeń Kulturalna zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na wykłady i warsztaty, organizowane w ramach ósmej edycji Bydgoskiego Festiwalu Nauki (24-27 maja).

© 2016 Wyższa Szkoła Gospodarki
  • Facebook