WORTAL KREATYWNY

Klaster Przemysłów Kreatywnych

Klaster Przemysłów Kreatywnych jest aktywnym i wiarygodnym podmiotem reprezentującym sektor przemysłów kreatywnych / przemysłów kultury, który w skali województwa kreuje trendy i usługi branżowe, podejmuje rozliczne działania edukacyjne oraz posiada zdolność lobbowania na rzecz zrzeszonych podmiotów.

Misją Klastra Przemysłów Kreatywnych jest tworzenie korzystnych warunków do wzajemnej  kooperacji przedsiębiorstw, ośrodków akademickich oraz instytucji kultury, poprzez zachęty do nawiązywania kontaktów i budowania partnerstw lokalnych lub konsorcjów w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć pomiędzy podmiotami działającymi w klastrze.

Obecnie współpracuje z nami ponad 150 firm i przedsiębiorstw działających w branży przemysłów kreatywnych nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

Więcej na www.klasterpk.byd.pl

© 2016 Wyższa Szkoła Gospodarki
  • Facebook