WORTAL KREATYWNY

dlaczego warto kształcić się w obszarach branży kreatywnej?

Przemysły Kreatywne to unikatowy w skali Polski i najbardziej przyszłościowy kierunek studiów. Zobacz, dlaczego warto kształcić się w obszarach kreatywnych - oto kilka atutów:

Nowy kierunek Przemysły Kreatywne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy nie tylko polskiego, lecz także światowego. Według najnowszych badań monitorujących rynek pracy, pracodawcy wymieniają kreatywność jako najbardziej pożądaną cechę potencjalnych pracowników. Przemysły kreatywne jako kierunek studiów kształtują także umiejętności, które (obok wymienionej już kreatywności) znajdują się kolejno na liście cech poszukiwanych przez rynek pracy, czyli: przedsiębiorczość i umiejętność dostrzegania szans w najbliższym otoczeniu.

Przemysły kreatywne, jako kierunek studiów, stanowią innowacyjną fuzję, łączącą w sobie zarówno aspekt humanistyczny, techniczny, jak i biznesowy, oraz umożliwiają płynne poruszanie się pomiędzy dziedzinami, które dotychczas traktowano jako osobne specjalności, jednocześnie wyposażając studenta w kluczową i wieloobszarową wiedzę umożliwiającą odnalezienie się na rynku pracy.

Przemysły kreatywne zyskują coraz większy wpływ na stopień zatrudnienia w danym regionie. W zależności od stanu rozwoju w danym kraju sektor ten może stanowić 2-8% procent całego zatrudnienia. Nie można przeoczyć też roli, jaką odgrywają w wyrównywaniu rozwarstwień społecznych i przezwyciężaniu różnic kulturowych. Dodatkowo istnieje też więź pomiędzy sektorem kreatywnym a edukacją. W Polsce jest to 4,6% ogólnego zatrudnienia.

Nowy kierunek wyposaża studenta w wiedzę i umiejętności, dzięki którym może on zająć każdy sektor rynku kreatywnego (z czym mogą mieć trudności absolwenci innych kierunków studiów, a nawet specjalności): sektor I – usługi kreatywne oferowane są przez firmy czerpiące dochód z poświęcania swojego czasu i użyczania własności intelektualnej innym firmom czy organizacjom. Jednostki tego typu to np. agencje reklamowe, architekci, projektanci, fotografowie czy konsultanci oprogramowania; sektor II – firmy zajmujące się treścią kreatywną inwestują w rozwój treści kreatywnych. Zarabiają na sprzedaży możliwości wykorzystania własności intelektualnej, reklamy i licencji. Grupa ta obejmuje transmisje na żywo, wydawców książek i magazynów, firmy nagraniowe, studia filmowe oraz wydawców gier video i gier komputerowych, indywidualnych producentów, takich jak muzycy i firmy produkujące programy telewizyjne; sektor III – firmy zajmujące się doznaniami kreatywnymi sprzedają konsumentom prawo doświadczenia lub uczestniczenia na żywo w określonych widowiskach, przedstawieniach, występach, pokazach plenerowych; sektor IV – firmy zajmujące się kreatywnymi jednostkami produkują i sprzedają materialne wytwory działalności człowieka, których wartość oceniana jest na podstawie ich dostrzegalnej wartości kreatywnej czy kulturowej, ich ekskluzywności i autentyczności. Są to np. sztuki plastyczne, rękodzieło i rzemiosło.

Umożliwienie absolwentom kierunku Przemysłów Kreatywnych swobodnego dostępu do każdego z tych sektorów czyni ten kierunek atrakcyjniejszym niż kierunki związane z popularną niedawno Humanistyką 2.0 lub innych kierunków próbujących wdrażać ideę przemysłów kreatywnych, która ograniczała się do wykorzystania kreatywności tylko w wybranych obszarach – najczęściej związanych z technologią informatyczną – bez kompleksowej wiedzy dotyczącej praw własności intelektualnej, przedsiębiorczości oraz rynku pracy.

Przemysły Kreatywne, dzięki łączeniu wielu obszarów, umożliwiają większej ilości osób odnalezienie swojej szansy na rynku pracy i uczestnictwo w najważniejszym obszarze światowej gospodarki (szeroko pojęte sztuki, nowe technologie, przedsiębiorczość, innowacje, biznes, zarządzanie, prawo autorski, ochrona dóbr kultury, turystyka itp.).

Przemysły kreatywne są obecnie najprężniej rozwijającym się sektorem światowej gospodarki, łączącym tradycję z nowoczesnością (przywraca do życia dziedziny artystyczne, podkreśla ważność twórczości jednostek w każdym z aspektów, chroni dorobek intelektualny twórców, ustanawia nowe dziedziny innowacji, tworzy, korzysta i udostępnia nowoczesne narzędzia, zapewnia ciągłość kultury i jej dorobku).

Obecnie dostępne obszary studiów na kierunku Przemysły Kreatywne:

  • Grafika komputerowa i multimedia  - studia inżynierskie
  • Zarządzanie kulturą - studia licencjackie
  • Fotografia i techniki multimedialne - studia licencjackie
  • Nowe media i audiowizualia - studia licencjackie NOWOŚĆ!
© 2016 Wyższa Szkoła Gospodarki
  • Facebook