WORTAL KREATYWNY

Projekt „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce”

Projekt „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce”, realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy i Fundację Pro Cultura, jest dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Główny cel projektu to zbadanie tendencji na rynku pracy twórców i artystów oraz wskazanie szans i zagrożeń jego rozwoju. Działania realizatorów projektu zmierzają do przedstawienia rekomendacji dla krajowej i samorządowej polityki zatrudnienia w sektorze kultury, zracjonalizowania polityki kulturalnej i zarządzania instytucjami kultury oraz stworzenia podstawy do monitorowania i ewaluacji tendencji na rynku pracy twórców i artystów.

Podczas debaty poruszymy problemy, dotyczące sytuacji artystów i twórców na rynku pracy oraz możliwości wsparcia tej grupy zawodowej, między innymi:

- ekonomiczne uwarunkowania podaży na rynku pracy artystów,

- mobilność artystów,

- problemy szkolnictwa artystycznego i możliwości rozwoju kariery przez absolwentów uczelni artystycznych w Polsce,

- problemy socjalne związane z branżą artystyczną.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu - Natalia Mrozkowiak : tel. 52 567 00 57 lub mailowo: natalia.mrozkowiak@byd.pl.

Więcej o projekcie oraz jego wynikach na www.rynekartystow.pl

© 2016 Wyższa Szkoła Gospodarki
  • Facebook